Search results

Bewind
In de beslissing tot onderbewindstelling vermeldt de rechter wie de bewindvoerder is en welke goederen onder het bewind vallen. Onderbewindstellingen worden niet in een openbaar centraal register opgenomen in tegenstelling tot bij curatele. De bewindvoerder neemt de beslissingen over geld en...

Copyright 2012 Belana - Bewind     |     Ontwerp en ontwikkeling SILVERBEE