Wat zijn de taken van een bewindvoerder?

Een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, heeft als hoofdtaak het beheren, beschermen van het vermogen van de klant. Hij moet er dus voor zorgen dat het vermogen dat door de kantonrechter onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd. Jaarlijks legt de bewindvoerder hierover verantwoording af aan de kantonrechter.

Hierbij geeft hij per klant het totaalbedrag aan van:
 

 • Het ontvangen inkomen;
 • Het totaalbedrag van de vaste lasten
 • Een overzicht van de betaalde schulden (indien van toepassing);
 • Een overzicht van de nog te betalen schulden (indien van toepassing);
 • Het saldotegoed van het begin en het eind van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd.


De bewindvoerder voert gedurende het jaar de administratie over het vermogen dat onder zijn bewind is gesteld. Daarbij verzorgt hij de volgende zaken:
 

 • De belastingaangifte;
 • Het aanvragen van huursubsidie;
 • Het aanvragen van uitkeringen;
 • Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen;
 • Het indienen van de AWBZ;
 • Het afsluiten van verzekeringen;
 • De contacten met diverse instellingen;
 • De doorbetaling van de vaste lasten;
 • De behandeling/doorzending van de post.

 

Wat een bewindvoerder doet bij een onderbewindstelling, maar ook bij inkomensbeheer zijn dus alleen financiële handelingen. Bij een onderbewindstelling bepaalt de kantonrechter welk deel van het vermogen onder bewind wordt gesteld. Wanneer iemand kiest voor inkomensbeheer, kan de cliënt zelf met de bewindvoerder afspreken welke zaken hem uit handen worden genomen, hiervoor wordt een overeenkomst ondertekend.

Schuldhulp

Wanneer uitgaven veel hoger zijn dan de inkomsten en de schulden de ondernemer boven het hoofd dreigen te groeien, bieden wij gespecialiseerde schuldhulpverlening aan. Voor deze specifieke vorm van schuldhulpverlening aan ondernemers met (problematische)schulden hebben wij zelf de benodigde kennis en expertise in huis. Ook kan, in samenwerking met ons administratief bedrijf, budgetbegeleiding en budgetbeheer ingezet worden. Wij doen er alles aan om de ondernemer in elke situatie een passend financieel arrangement te bieden.

lees meer >>

Jan 7, 2013

Kabinet regelt aftrek rente voor huizenverkopers met een restschuld

Dit voorstel hebben minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris Weekers (Financiën) naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij geven daarmee gevolg aan een afspraak uit het Regeerakkoord. meer nieuws >>

Copyright 2012 Belana - Bewind     |     Ontwerp en ontwikkeling SILVERBEE