Bewind

In de beslissing tot onderbewindstelling vermeldt de rechter wie de bewindvoerder is en welke goederen onder het bewind vallen. Onderbewindstellingen worden niet in een openbaar centraal register opgenomen in tegenstelling tot bij curatele. De bewindvoerder neemt de beslissingen over geld en goederen voor anderen. De bewindvoerder heeft te maken met iemand die handelingsbekwaam is. Als de goederen van een betrokkene geheel of gedeeltelijk onder bewind zijn gesteld, mag zo iemand over persoonlijke dingen en alles wat niet onder bewind is gesteld zelf beslissen.
De hoofdtaak aan de bewindvoerder is het beheren aan alles wat onder bewind is gesteld. Dat wil zeggen dat er wordt gezorgd dat alles wat onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt geëxporteerd.  Bovendien moet hij er de administratie over voeren. Zo moeten gelden goed worden belegd, rente op tijd worden bijgeschreven en een huis op tijd worden geschilderd. Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoort ook het regelen van de financiële huishouding van de betrokkene. Hieronder valt bijvoorbeeld belastingaangifte doen, maar ook het aanvragen van (bijzondere bijstand ), huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB).


Tags: bewind

Schuldhulp

Wanneer uitgaven veel hoger zijn dan de inkomsten en de schulden de ondernemer boven het hoofd dreigen te groeien, bieden wij gespecialiseerde schuldhulpverlening aan. Voor deze specifieke vorm van schuldhulpverlening aan ondernemers met (problematische)schulden hebben wij zelf de benodigde kennis en expertise in huis. Ook kan, in samenwerking met ons administratief bedrijf, budgetbegeleiding en budgetbeheer ingezet worden. Wij doen er alles aan om de ondernemer in elke situatie een passend financieel arrangement te bieden.

lees meer >>

Jan 7, 2013

Kabinet regelt aftrek rente voor huizenverkopers met een restschuld

Dit voorstel hebben minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris Weekers (Financiën) naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij geven daarmee gevolg aan een afspraak uit het Regeerakkoord. meer nieuws >>

Copyright 2012 Belana - Bewind     |     Ontwerp en ontwikkeling SILVERBEE