Centraal Curatele- en Bewindsregister (CCBR)

Indien er sprake is van problematische schulden of verkwisting, kan een persoon worden ingeschreven in het Centraal Curatele- en Bewindsregister (hierna: CCBR).
Het CCBR is openbaar en kan door iedereen geraadpleegd worden. Het CCBR functioneert als extra bescherming voor belanghebbende.
Een inschrijving in het CCBR betekent niet dat iemand niet handelingsbekwaam is. In de praktijk is het zo dat een cliënt zelf een overeenkomst mag tekenen, mits de bewindvoerder het ermee eens is. Indien de bewindvoerder gegronde bezwaren heeft tegen het aangaan van de overeenkomst, kan hij de overeenkomst ongedaan maken.

Schuldhulp

Wanneer uitgaven veel hoger zijn dan de inkomsten en de schulden de ondernemer boven het hoofd dreigen te groeien, bieden wij gespecialiseerde schuldhulpverlening aan. Voor deze specifieke vorm van schuldhulpverlening aan ondernemers met (problematische)schulden hebben wij zelf de benodigde kennis en expertise in huis. Ook kan, in samenwerking met ons administratief bedrijf, budgetbegeleiding en budgetbeheer ingezet worden. Wij doen er alles aan om de ondernemer in elke situatie een passend financieel arrangement te bieden.

lees meer >>

Jan 7, 2013

Kabinet regelt aftrek rente voor huizenverkopers met een restschuld

Dit voorstel hebben minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris Weekers (Financiën) naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij geven daarmee gevolg aan een afspraak uit het Regeerakkoord. meer nieuws >>

Copyright 2012 Belana - Bewind     |     Ontwerp en ontwikkeling SILVERBEE