Uitgebreide arbeidsverplichtingen en strengere maatregelen

Uitgebreide arbeidsverplichtingen en strengere maatregelen

U doet zelf zoveel mogelijk om weer aan werk te komen of om actief mee te doen in de samenleving. Daarvoor gelden arbeidsverplichtingen.

Bij de WWB hoorden zulke verplichtingen ook al. In de Participatiewet zijn ze uitgebreid en wordt er meer inzet van u verwacht. Als u vanaf 1 januari 2015 uw arbeidsverplichtingen niet nakomt, krijgt u te maken met strengere maatregelen.

Moet u zicht aan alle verplichtingen houden? Ja. De gemeente bekijkt met u wat u wel en niet kunt doen. Daarover maakt u samen afspraken en die moet u nakomen.

Wat als u zich er niet aan houdt? In de nieuwe wet is geregeld dat u dan (tijdelijk) een flink verlaagde uitkering krijgt, of een tot drie maanden helemaal geen uitkering ontvangt. Hoeveel lager en voor hoe lang, verschilt per geval. Daarbij houdt de gemeente wel rekening m et uw persoonlijke situatie. Alleen als u zich echt niet aan bepaalde arbeidsverplichtingen kunt houden, kan het zijn dat uw uitkering niet verlaagd wordt.

Wat zijn arbeidsverplichtingen?

-          U doet alles wat u kunt om betaald werk te vinden en te houden.

-          U moet bij een uitzendbureau ingeschreven staan.

-          U zoekt niet alleen werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder weg. Als u werk vindt of aangeboden krijgt, dan neemt u dit aan.

Bron: Nieuwsbrief Werkplein Twente

Schuldhulp

Wanneer uitgaven veel hoger zijn dan de inkomsten en de schulden de ondernemer boven het hoofd dreigen te groeien, bieden wij gespecialiseerde schuldhulpverlening aan. Voor deze specifieke vorm van schuldhulpverlening aan ondernemers met (problematische)schulden hebben wij zelf de benodigde kennis en expertise in huis. Ook kan, in samenwerking met ons administratief bedrijf, budgetbegeleiding en budgetbeheer ingezet worden. Wij doen er alles aan om de ondernemer in elke situatie een passend financieel arrangement te bieden.

lees meer >>

Jan 7, 2013

Kabinet regelt aftrek rente voor huizenverkopers met een restschuld

Dit voorstel hebben minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris Weekers (Financiën) naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij geven daarmee gevolg aan een afspraak uit het Regeerakkoord. meer nieuws >>

Copyright 2012 Belana - Bewind     |     Ontwerp en ontwikkeling SILVERBEE