De huurovereenkomst in faillissement

huur
De huurovereenkomst in faillissement: De hoofdlijnen

Sinds de vastgoedcrisis zijn intrede heeft gedaan is er in toenemende mate aandacht voor de afwikkeling van faillissementen en de positie van de (onder-)huurder in geval van faillissement. Het komt steeds vaker voor dat in huurrelaties een der partijen de verplichtingen niet meer kan nakomen als gevolg van een faillissement. Dat heeft meestal vervelende financiële gevolgen.

Indien het faillissement van een partij is uitgesproken door de rechtbank, wordt tevens een curator benoemd die wordt belast met de afwikkeling van alle financiële betrekkingen van de failliet. Het doel is om tot een zo goed mogelijke verdeling van de boedel te komen. De huurpenningen die verschuldigd worden na datum van het faillissement worden gerekend tot de boedelschuld, hetgeen impliceert dat deze schulden met voorrang door de curator moeten worden betaald. In de praktijk betekent het echter vaak, zeker als de huurovereenkomst meteen wordt opgezegd, dat de verhuurder kan fluiten naar zijn geld.

Een ander probleem kan ontstaan indien de huurovereenkomst is opgezegd en de ontruiming van het gehuurde voor de deur staat. Indien de curator de huurovereenkomst opzegt, is hij verantwoordelijk voor de kosten die ontruiming van het gehuurde met zich meebrengt; deze kosten behoren tot de boedelschuld. Zegt de verhuurder op worden de kosten van de ontruiming niet als boedelschuld erkend. De verhuurder kan slechts zijn schade indienen als ‘gewone’ concurrente vordering.

Een aparte rol is weggelegd voor de onderhuurder in faillissement. Stel, de failliete hoofdhuurder verhuurde met toestemming van de verhuurder een deel van het gehuurde onder. Reageert de curator niet of wil hij de overeenkomst niet gestand doen, hetgeen bij een onderhuursituatie nogal voor de hand ligt, dan kan de onderhuurder de overeenkomst ontbinden. De onderhuurder kan de curator van de onderverhuurder niet verplichten de huur voort te zetten. Een hoofdverhuurder kan nadat de opzegtermijn tussen hem en de failliete hoofdhuurder is geëindigd, eenvoudig de ontruiming van een onderhuurder in rechte afdwingen.

Aan de hand van ervaringen uit de praktijk moet vastgesteld worden dat een failliete huurder in vrijwel alle gevallen een fikse financiële strop is voor de ‘achterblijver’ in die huurrelatie. Het risico verzeild te raken in een faillissement van een huurder is juridisch niet goed te ondervangen en dicht te timmeren, ondanks vele pogingen daartoe.

Schuldhulp

Wanneer uitgaven veel hoger zijn dan de inkomsten en de schulden de ondernemer boven het hoofd dreigen te groeien, bieden wij gespecialiseerde schuldhulpverlening aan. Voor deze specifieke vorm van schuldhulpverlening aan ondernemers met (problematische)schulden hebben wij zelf de benodigde kennis en expertise in huis. Ook kan, in samenwerking met ons administratief bedrijf, budgetbegeleiding en budgetbeheer ingezet worden. Wij doen er alles aan om de ondernemer in elke situatie een passend financieel arrangement te bieden.

lees meer >>

Jan 7, 2013

Kabinet regelt aftrek rente voor huizenverkopers met een restschuld

Dit voorstel hebben minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris Weekers (Financiën) naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij geven daarmee gevolg aan een afspraak uit het Regeerakkoord. meer nieuws >>

Copyright 2012 Belana - Bewind     |     Ontwerp en ontwikkeling SILVERBEE