Vergoeding buitengerechtelijke incassokosten aan maximum gebonden

Wat is er veranderd?

Er is een wettelijke regeling voor buitengerechtelijke incassokosten. Incassokosten zijn de kosten die u als schuldeiser maakt om een geldvordering te innen, als uw schuldenaar deze niet uit zichzelf betaalt.

Hoe hoog is de vergoeding van incassokosten?

De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend als percentage van het bedrag dat uw schuldenaar aan u als schuldeiser verschuldigd is. Hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage. Er geldt een minimumbedrag van € 40,= en een maximumbedrag van € 6.775,=. Rekenvoorbeelden vindt u in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Moet u een aanmaning sturen?

Voordat u incassokosten mag vragen, moet u uw klant een aanmaning sturen. U hoeft dit alleen te doen als uw klant een consument is. Is uw klant een bedrijf, dan bent u dit niet verplicht. U verstuurt de aanmaning als uw klant niet op tijd heeft betaald. In de aanmaning moet u het bedrag van de incassokosten vermelden. Uw klant heeft 14 dagen de tijd om de schuld alsnog te betalen. Betaalt de klant binnen deze 14 dagen, dan mogen geen incassokosten gevraagd worden.

Voor wie?

  • Ondernemingen die te maken hebben met buitengerechtelijke incassokosten omdat vorderingen niet op tijd betaald worden. Is uw klant een consument, dan moet u zich houden aan de wettelijke regeling. Bedrijven onderling mogen samen (andere) afspraken maken over de hoogte van de incassokosten.
  • Deurwaarders
  • Incassobureaus

Wanneer?

De wijziging is ingegaan per 1 juli 2012.

Waarom?

Bescherming van bedrijven tegen te hoge buitengerechtelijke incassokosten. De incassokosten voor een bedrijf zijn niet hoger dan wettelijk is vastgelegd, tenzij bedrijven met elkaar hogere incassokosten afspreken.

Schuldhulp

Wanneer uitgaven veel hoger zijn dan de inkomsten en de schulden de ondernemer boven het hoofd dreigen te groeien, bieden wij gespecialiseerde schuldhulpverlening aan. Voor deze specifieke vorm van schuldhulpverlening aan ondernemers met (problematische)schulden hebben wij zelf de benodigde kennis en expertise in huis. Ook kan, in samenwerking met ons administratief bedrijf, budgetbegeleiding en budgetbeheer ingezet worden. Wij doen er alles aan om de ondernemer in elke situatie een passend financieel arrangement te bieden.

lees meer >>

Jan 7, 2013

Kabinet regelt aftrek rente voor huizenverkopers met een restschuld

Dit voorstel hebben minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris Weekers (Financiën) naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij geven daarmee gevolg aan een afspraak uit het Regeerakkoord. meer nieuws >>

Copyright 2012 Belana - Bewind     |     Ontwerp en ontwikkeling SILVERBEE