Downloads

Hieronder vindt u (aanvraag) formulieren en belangrijke uitspraken. Daarnaast vindt u er een overzicht van links naar interessante internetpagina's:

 

• Medewerkers loginSchendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders
• Uitspraak bijzondere bijstand

 Klachten en bezwaar regeling:

Klachten en bezwaarregeling
• Klachtenformulier BELANA

 Als er nog geen beschermingsmaatregel voor de betrokkene is, kunt u het formulier 'Verzoek onderbewindstelling' gebruiken. Hiermee dient u een verzoek tot onderbewindstelling in bij de Rechtbank. De bewindvoerder dient een Plan van Aanpak op te stellen, hierin worden de afspraken tussen bewindvoerder en betrokkene vastgelegd. Indien er sprake is van problematische schulden, dient er naast het Plan van Aanpak, ook een Aanvullend Plan van Aanpak te worden opgesteld door de bewindvoerder. Download ze hier:

• Verzoek onderbewindstelling

Plan van Aanpak

Aanvullend Plan van Aanpak bij problematische schulden

 Staat betrokkene onder curatele, maar vindt u die maatregel te zwaar, dan kunt u omzetting in een lichtere maatregel vragen door het volgende formulier in te dienen.

• Verzoek tot onderbewindstelling i.p.v. curatele

 De gewijzigde aanbevelingen vastgesteld door het LOVCK zijn bekend. Download ze hier:

• Aanbevelingen Meederjarigenbewind LOVCK

Aanbevelingen Mentorschap LOVCK

De Rechtbank acht het wenselijk dat u aan belanghebbenden bij uw verzoek (de gezins- of familieleden van betrokkene die u in het formulier moet vermelden), zoveel mogelijk tevoren al vraagt om een akkoordverklaring te tekenen:

• Akkoordverklaring
Door de bewindvoerder kunnen de volgende formulieren gebruikt worden voor het doen van een periodieke rekening & verantwoording, een boedelbeschrijving of het aanvragen van een machtiging:

• Formulier machtigingsverzoek

• Formulier Boedelbeschrijving

• Formulier Rekening & verantwoording

Formulier Rapportage mentor aan rechtbank

Formulier Vijfjaarlijkse evaluatie

• Algemene Voorwaarden
 Schuldhulp

Wanneer uitgaven veel hoger zijn dan de inkomsten en de schulden de ondernemer boven het hoofd dreigen te groeien, bieden wij gespecialiseerde schuldhulpverlening aan. Voor deze specifieke vorm van schuldhulpverlening aan ondernemers met (problematische)schulden hebben wij zelf de benodigde kennis en expertise in huis. Ook kan, in samenwerking met ons administratief bedrijf, budgetbegeleiding en budgetbeheer ingezet worden. Wij doen er alles aan om de ondernemer in elke situatie een passend financieel arrangement te bieden.

lees meer >>

Jan 7, 2013

Kabinet regelt aftrek rente voor huizenverkopers met een restschuld

Dit voorstel hebben minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris Weekers (Financiën) naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij geven daarmee gevolg aan een afspraak uit het Regeerakkoord. meer nieuws >>

Copyright 2012 Belana - Bewind     |     Ontwerp en ontwikkeling SILVERBEE